Lidt om fortiden og nutiden

Foreningen Norden i Danmark kan skrive sin historie tilbage til 1919.

Den 13. marts 1944 stiftede en bred kreds af viborgensere den lokale afdeling af Foreningen Norden.

Én af de vigtigste opgaver fra begyndelsen var at finde venskabsbyer i de andre nordiske lande. Viborg fik Lund i Sverige som venskabsby i 1946, Hamar i Norge i 1947, Borgå i Finland i 1949 og Dalvik i Island i 1978.

Kæden af venskabsbyer er selvsagt livlinen i vores arbejde på det menneskelige plan. Byerne arrangerer på skift et venskabsbystævne. Stævnerne finder sted hvert andet år. De indeholder både en officiel del, hvori borgmestrene er i forreste række, og en folkelig del, hvori medlemmerne af Foreningen Norden i de fem lande er i centrum.
Sidste venskabsbystævne med deltagelse af Viborgs siddende borgmester blev i Dalvik i 2011, hvor Søren Pape Poulsen deltog.
Herefter anlagde Viborg kommune en ny strategi vedr. deltagelse i venskabsbystævnerne.
Siden er der afviklet venskabsbystævner i hhv. Hamar og Lund, hvor Foreningen Norden har været repræsenteret – og senest i Viborg i august 2018 (se arrangementer/gallery).

Det tidligere så tætte samarbejde mellem Foreningen Norden og Viborg Kommune har blandt andet givet sig udslag i Nordisk Park øst for Søndersø.
Parken står som et symbol på det nordiske sammenhold. Buske og træer er typiske for landskaberne omkring venskabsbyerne. Grupper af ledeblokke fortæller, at det nordiske naboskab har sat sig varige spor i landskabet.
Det store, skulpturelle N af den lokale billedhugger Jørgen Glud er Nordisk Parks vartegn. Det nyeste indslag er en lille, norsk bjælkehytte, som gør det ekstra kosteligt at besøge parken. Alene for sin unikke placering ved søen og oplevelses – stien rundt om Søndersø er parken et besøg værd.

Medlemmerne af Foreningen Norden i Viborg får for små penge adgang til lokale arrangementer af høj karat, de modtager det landsdækkende medlemsblad Norden NU og  de kan efter ønske engagere sig mere dybt som “nordister”. Men pas på. Den nordiske sag er stærkt smitsom og går over i en kronisk tilstand.