Mandag, den 25. marts kl. 19.30 på Viborg Katedralskoles bibliotek.
Mogens Jensen holder foredraget: Norden og vores nordiske fællesskab - hvorfor er det vigtigt?

Mogens Jensen har om det nordiske samarbejde udtalt:
– Vi kan stort set direkte overføre ideer, erfaringer og konkrete løsninger til hinandens samfund. Helt lavpraktisk og konkret. Hvor mange steder i verden kan man det? Norden har aldrig isoleret sig fra verden, vi har aldrig lukket os om os selv. Vi har en stor andel i opbygningen af de internationale som bl.a. Europarådet og FN. Vores internationale samarbejde for fred, menneskerettigheder, velfærd og retfærdighed skal præge fremtiden. Hvis vi ikke samarbejder, vil kommende generationer med rette kunne spørge: Hvor blev I af, mens tid var?
De nordiske landes udgør sammen verdens 10. største økonomi. Derfor orienterer erhvervslivet sig i stigende grad nordover, når virksomhederne udvikler kompetencer og skal styrke deres position. Nordea, Arla, COOP – ja, rigtigt mange har fundet nordiske løsninger.
Mogens Jensen, 55, er næstformand i Socialdemokratiet, tidligere handels- og udviklingsminister. Han er vokset op på Mors, valgt til Folketinget i Herningområdet og er sit partis kulturordfører og medieordfører.

Medlemmer af Foreningen Norden 40 kr.
Ikke medlemmer 60 kr.