1 FORENINGEN NORDEN DANMARK
Her kan du finde masser af oplysninger om foreningen, vores opbygning, opgaver og formål. http://foreningen-norden.dk/
2 “VALHALLA” – NORDISK NETVÆRK FOR BØRNE- OG UNGDOMSKULTUR
Vahalla’s INFO-sektion indeholder en mængde information om børne- og ungdomskultur i de nordiske og baltiske lande:Norden – Nordiske institutioner, organisationer, foreninger, klubber og anden relevant information. Samarbejde – Overordnede samarbejdsprojekter og handlingsplaner. Projekter – Aktuelle projekter, festivaler, konferencer m.m. Støtte – Oversigt over nordiske støtteordninger på området. Landene – Kulturinstitutioner, organisationer, foreninger, klubber og anden relevant information. Nyheder – Jævnligt opdaterede nyheder, både fællesnordiske og nationale. Fokus – Emner som får en lidt dyberegående behandling end det øvrige nyhedsstof. Kalender – Nordiske og baltiske arrangementer af bred interesse. Publikationer – Fællesnordiske publikationer, national faglitteratur, fagtidsskrifter og magasiner for børn og unge. Links til gode, spændende og nyttige web-sites.
 
3 NORDISK RÅD OG MINISTERRÅDET.
Nordisk Råd: Samarbejdet indenfor Norden bygger på det værdifællesskab der eksisterer mellem de nordiske folk og som får sit stærkeste udtryk gennem kulturelt og sprogligt fællesskab, og et fælles syn på demokrati, miljø og grundlæggende sociale rettigheder. Udvalg under Nordisk Råd har bl.a. til formål at, bevare og udvikle et kulturelt og sprogligt fællesskab i Norden, udvikle eksisterende nordiske ordninger, der fremmer nordiske medborgeres tryghed, bevægelighed, uddannelse og arbejde i en bredere europæisk sammenhæng, at fremme det folkelige samarbejde i foreninger og organisationer.
Nordisk Ministerråd:
Nordiska ministerrådet, bildat 1971, är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Samarbetet koordineras av de nordiska samarbetsministrarna. Ministerrådet är – trots namnet – inte ett utan flera ministerråd. Flertalet nordiska fackministrar möter i ministerråd ett par gånger om året. Undantag är bl a utrikes- och försvarsministrarna, som står utanför Nordiska ministerrådet. Det hindrar naturligtvis inte att även dessa nordiska ministrar möts.
 

http://norden.org

4 PROJEKT RUNEBERG
Projektet, der bygger på frivillig arbejdskraft, har som hovedformål at gøre ældre nordisk litteratur tilgængelig i elektronisk form. Dernæst at oplyse om nordisk litteratur
 
5 HALLÅ NORDEN
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst för privatpersoner som rör sig mellan de nordiska länderna och på ett eller annat sätt hamnar snett i byråkratin. Vi hjälper till med information för dig som vill arbeta, studera, söka arbete eller bli bosatt i ett annat nordiskt land.  
6 RADIO I NORDEN
Oversigt over radioprogrammer i Norden.  
7 KONST I NORDEN
Her kan du gå ind hvis du vill du visa din konst berätta om din bakgrund om kommande utställningar och kanske berätta i ord om din konst.