Lørdag den 2. marts 2019. Kl. 10.00-15.00 temadag på Hald Hovedgaard

Med udgangspunkt i Peter Seebergs roman Ved havet (1978) og det udgivne manuskript med titlen 12.-17. november 1917 og Forslag til en film (1977) fortæller Jørn Erslev Andersen om nye perspektiver på hans forfatterskab i midten af 1970’erne. Vi vil komme ind på emner om Seebergs kunstsyn, hans filmiske skrivemåde, hans historiesyn, hans sønderjyske herkomst og filmmanuskriptet om en sønderjysk drengs korte orlov fra skyttegravskrigens helvede på tysk side under første verdenskrig.
Første del af foredraget vil præsentere og diskutere romanen Ved havet, som i efteråret 2019 udkommer i den nye tekstkritiske udgave med Seebergs prosalitterære værker med efterskrift af Jørn Erslev Andersen.
Anden del af foredraget vil præsentere og diskutere 12.-17. november 1917. Forslag til en film og Seebergs kortprosa fra 1970’erne. Der vil også være mulighed for at besigtige Peter Seebergs Arkiv på Hald Hovedgaard.
Jørn Erslev Andersen er ph.d. i litteraturhistorie og lektor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet. Han har skrevet en række bøger og artikler om dansk og international litteratur og udgav i 2017 en bog om Asger Jorns kunstteori 1960-68.
I anledning af Det danske Sprog- og Litteraturselskabs nye værkudgave vil Jørn Erslev Andersen fortælle om sin egen udgivelse af Peter Seebergs roman: Ved havet. Han vil holde foredrag om den som “filmroman” i sammenhæng med Seebergs bog med manuskript til film om sønderjyske soldaters deltagelse i Første Verdenskrig.
Hald Hovedgård.

Arrangementet er et samarbejde mellem Viborg Folkeuniversitet og Foreningen Norden Viborg.
Der serveres let frokost og kaffe. Pris 250 kr.
Tilmelding og betaling til Folkeuniversitetet