Anke Spoorendonk. En Nordisk stemme syd for grænsen.

Onsdag den 6. november kl. 19.30

 

Anke Spoorendonk er født i Slesvig. Hendes forældre var tyske, men familien søgte efter 2. Verdenskrig ind i det danske mindretal. Anke Spoorendonk kom i dansk børnehave og skole, tog studentereksamen fra Duborg-Skolen i Flensborg i 1966 og læste derefter til cand.mag. i historie og tysk på Københavns Universitet. Efter studierne blev Anke Spoorendonk i 1977 ansat som gymnasielærer ved Duborgskolen.

I 2012 blev Anke Spoorendonk minister for justits, kultur og Europa i Slesvig-Holsten og opgav i forlængelse heraf sit mandat i den slesvig-holstenske Landdag.

Anke Spoorendonk meddelte i 2014 at hun ikke ønsker at genopstille ved landdagsvalget den 7. maj 2017.

I foredraget vil Anke Spoorendonk fortælle om sit liv og virke i og for Sydslesvig, og vil lægge vægt på relationerne mellem det danske, tyske og nordiske

Arrangører: Viborgegnens Grænseforening og Foreningen Norden, Viborg

Tid og sted: Onsdag, den 6. november kl. 19.30 i Kampmannsalen på Viborg Katedralskole

Entré 40 kr. inkl. Et glas vin